รองโฆษก ตร. ชี้แจงปมแต่งตั้งลูกชาย “ผบ.ตร.” ขึ้นเป็นสารวัตร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผู้บังคับการกองทะเบียนพล (ผบก.ทพ.) พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ร่วมแถลงชี้แจงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ร.ต.อ.ชานันท์ ชัยจินดา บุตรชายคนโตของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จากตำแหน่งรองสารวัตรกองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ไปดำรงตำแหน่ง ผบ.ร้อยกองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งที่ยังดำรงตำแหน่งรองสารวัตรไม่ครบ 7 ปี ตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายของ ตร.

พล.ต.ต.เดชา กล่าวว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่ง สารวัตร ถึง ผู้บังคับการ วาระ 2561 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้เสนอพิจารณาแต่งตั้ง ร.ต.อ.ชานันท์ ให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยให้เหตุผลว่า ร.ต.อ.ชานันท์ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะผู้นำและเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้นำหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อรองรับภาระกิจสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งได้ผ่านหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย หรือนเรศวร 261 ประกอบกับ ร.ต.อ.ชานันท์ รักษาการตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยมาเป็นเวลา 1 ปีเศษ ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2561 ในขณะที่รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาว่า มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

แต่เนื่องจากการแต่งตั้งดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎ ก.ตร. ทาง ตร.จึงได้เสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าว ซึ่งทาง ก.ตร. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งตามที่ ตร.เสนอ สำหรับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองสารวัตรไม่ครบ 7 ปี ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในส่วนนี้ทาง ตร. ได้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา ซึ่ง ครม. มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งตามที่ ตร. เสนอ

“กรณีนี้หากเป็นเรื่องเหตุผลส่วนตัวในการพิจารณาแต่งตั้ง ร.ต.อ.ชานันท์ ให้เลื่อนตำแหน่งในระดับสารวัตร ก็สามารถแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอื่น เช่น ตำแหน่งนายเวร ผู้ช่วยนายเวร สว.สืบสวน สวป. ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานภาคสนามและมีความเสี่ยง แต่กรณีนี้ทาง ตชด. ได้พิจารณาคัดสรรตัวบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เป็นการเลื่อนตำแหน่งตามสายงานเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจ รวมทั้งเป็นการสร้างบุคคลากรหน่วยให้มีความชำนาญเฉพาะทาง และขอยืนยันว่าการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ” พล.ต.ต.เดชา กล่าว

ทางด้านพ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวว่า ร.ต.อ.ชานันท์ มีความรู้ความสามารถ จบหลักสูตรพลซุ่มยิง จากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผู้บังคับหน่วยต้องผ่านในการปฏิบัติหน้าที่ในกองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผ่านหลักสูตรเอฟบีไอ จากประเทศสหรัฐอเมริการ ผ่านหลักสูตรการสืบสวนหลังเหตุระเบิด จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้ การเอาคนในขึ้นดำรงตำแหน่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เห็นว่า ผู้ที่มานำหน่วยต้องมีความพิเศษจริงๆ คนอย่างลูกชาย ผบ.ตร. พูดกันตรงๆ ท่านจะแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งใดก็ได้ หากแต่งตั้งตามอำเภอใจตามที่สื่อนำเสนอ ไปอยู่ที่สบายๆ ดีกว่า ทำไมจึงไม่มีใครถามว่า ทำไมถึงไปอยู่ ตชด. สำหรับคนอื่นที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งในลักษณะแบบนี้เหมือนกัน จึงมีข้อสังเกตว่า การแต่งตั้งผ่านมาตั้งแต่ 30 เมษายน 2562 ทำไมเพิ่งมาออกข่าวในช่วงนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.ชานันท์ ชัยจินดา เคยผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆ อาทิ หลักสูตร EOD ปี 2557, หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย นเรศวร 261 รุ่นที่ 14 ประจำปี 2559, หลักสูตรกระโดดร่มสายกระตุกคงที่ รุ่นที่ 218 ประจำปี 2559, หลักสูตรกระโดดร่มแบบกระตุกเอง รุ่นที่ 1/2560 ประจำปี 2560, หลักสูตรสืบสวนหลังเหตุระเบิดจาก ILEA, หลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดน ระดับผู้บังคับหมวด ตชด. รุ่นที่ 1/2561

ทางด้านพ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวว่า ร.ต.อ.ชานันท์ มีความรู้ความสามารถ จบหลักสูตรพลซุ่มยิง จากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผู้บังคับหน่วยต้องผ่านในการปฏิบัติหน้าที่ในกองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผ่านหลักสูตรเอฟบีไอ จากประเทศสหรัฐอเมริการ ผ่านหลักสูตรการสืบสวนหลังเหตุระเบิด จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้ การเอาคนในขึ้นดำรงตำแหน่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เห็นว่า ผู้ที่มานำหน่วยต้องมีความพิเศษจริงๆ คนอย่างลูกชาย ผบ.ตร. พูดกันตรงๆ ท่านจะแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งใดก็ได้ หากแต่งตั้งตามอำเภอใจตามที่สื่อนำเสนอ ไปอยู่ที่สบายๆ ดีกว่า ทำไมจึงไม่มีใครถามว่า ทำไมถึงไปอยู่ ตชด. สำหรับคนอื่นที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งในลักษณะแบบนี้เหมือนกัน จึงมีข้อสังเกตว่า การแต่งตั้งผ่านมาตั้งแต่ 30 เมษายน 2562 ทำไมเพิ่งมาออกข่าวในช่วงนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.ชานันท์ ชัยจินดา เคยผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆ อาทิ หลักสูตร EOD ปี 2557, หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย นเรศวร 261 รุ่นที่ 14 ประจำปี 2559, หลักสูตรกระโดดร่มสายกระตุกคงที่ รุ่นที่ 218 ประจำปี 2559, หลักสูตรกระโดดร่มแบบกระตุกเอง รุ่นที่ 1/2560 ประจำปี 2560, หลักสูตรสืบสวนหลังเหตุระเบิดจาก ILEA, หลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดน ระดับผู้บังคับหมวด ตชด. รุ่นที่ 1/2561

หลักสูตรจากสถาบันต่างประเทศ ดังนี้
1.หลักสูตรอาจารย์ผู้สอนอาวุธปืนระบบ MCX, MPX, P320, DMR และหลักสูตรพลซุ่มยิงจากศูนย์ฝึก sig sauer academy ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.ฝึกร่วมกับหน่วย The Australia Federal Police Specialist Response Group ณ ประเทศออสเตรเลีย
3.ฝึกร่วมกับหน่วย RAID Unit (France) ณ ประเทศฝรั่งเศส
4.ฝึกร่วมกับหน่วย 2nd Commando Regiment ณ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 3 ครั้ง
5.หลักสูตรสืบสวนหลังเหตุระเบิด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
6.หลักสูตร FBI National Academy 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
7.หลักสูตร IMI Academy Sniper course 2019 ณ ประเทศอิสราเอล
8.เข้าร่วมการแข่งขันหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์