ผบ.ตร. ประดับเครื่องหมายยศ นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 73

ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี แก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 73 ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 293 นาย (นักเรียนนายร้อยตำรวจสัญชาติกัมพูชา 4 นาย และ นักเรียนนายตำรวจสัญชาติเวียดนาม 4 นาย) พร้อมมอบโล่ห์ แก่ผู้ได้รับรางวัลเรียนดี และรางวัลประพฤติดี โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง คณะอาจารย์ นายตำรวจปกครอง รร.นรต. และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวให้โอวาท แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 73 ทุกนาย ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร


“ตำรวจ เป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีภารกิจอำนาจหน้าที่อันสำคัญยิ่ง คือการพิทักษ์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับประชาชน

ดังนั้น ข้าราชการตำรวจจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง “