ตำรวจนครบาล 9 จัดกิจกรรม“ร่วมมือ ร่วมใจ จอดรถดับเครื่องลดเรื่อง PM2.5 ไม่ขับรถควันดำ”

วันนี้ 30 ม.ค. 63 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 5) ประธานเปิดกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถบริการสาธารณะและประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง P.M.2.5 “ร่วมมือ ร่วมใจ จอดรถดับเครื่องลดเรื่อง PM 2.5 ไม่ขับรถควันดำ” กิจกรรมติดสติกเกอร์รถสาธารณะของกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ณ ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโครบางบอน

ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน จากปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการ ให้เป็นรูปธรรมในเร็ววัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล มอบหมายให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการเพื่อสนองตอบนโยบายดังกล่าวโดยเร่งด่วน

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าว่า กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 จึงได้จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจจอดรถดับเครื่องลดเรื่อง PM 2.5 ไม่ขับรถควันดำ” ติดสติกเกอร์ รถสาธารณะ ถือเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถสาธารณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษ จากฝุ่นละออง PM 2.5 และมีจิตสำนึกช่วยกันป้องกัน แก้ไข รวมทั้งบูรณาการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ ขอชื่นชมกองบังคับการ ตำรวจนครบาล 9 ที่ได้เล็งเห็นถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ