พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุม ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ภ.จว.สุรินทร์

วันที่ 29 ม.ค.63 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ โดยมี พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.ศิราเมษฐ์ ธานินพิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.กิตติเชษฐ์ ศักยภาพวิชานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, หัวหน้าสถานีตำรวจและหัวหน้างานป้องกันปราบปรามของทุกสถานีในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย สวป., รอง สวป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามในสังกัด สภ.ในพื้นที่ทุกสถานี ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ณ ที่ตั้ง โดยพร้อมเพรียงกัน

พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้มีข้อสั่งการจากการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 ดังนี้

กำชับการป้องกันเหตุปะทะประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยเฉพาะ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ หรือสถานที่เสี่ยง ,กำชับการตั้งจุดตรวจจุดสกัด , ป้องหันเหตุทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะเหตุนักเรียนตีกัน และการทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล, กำชับกวดขันการพนันทุกประเภท,กำชับกวดขันการขายเครื่องเดื่มแฮลกอฮอลในวันมาฆบูชา (8 ก.พ.63)

ด้านการราบปรามยาเสพติด ให้ทุกหน่วยกวดขัน ปราบปราม จับกุม ขยายผล และใช้มตราการสมคบ ยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดในพื้นที่ทุกรายโดยเคร่งครัด ให้ปรากฎผล และให้ความสำคัญ

งานยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ กำชับทุกหน่วยให้ความสำคัญ การให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจในทุกมิติ ทั้งงานบริการ ทั่วไป งานสอบสวน งานจราจร งานป้องกันปราบปราม หรือการบริการอื่นๆในหน้าที่ตำรวจ

ให้หัวหน้าสถานีตำรวจให้ความสำคัญ จัดเจ้าหน้าที่เวณต่างๆให้เรียบร้อย สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภารกิจ และแก้ไขปัญหาของหน่วย

และยังมีข้อกำชับเพิ่มเติม กำชับให้ทุกหน่วยป้องปราบปรามเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อและร้านท้อง เน้นการป้องกันเชิงรุก เพิ่มความถี่ในการตรวจตราของสายตรวจทุกประเภท ประสานผุ้ประกอบการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของอุปรกรณ์ และจัดทำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

รณรงค์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่สภาวะภัยแล้ง ขอให้ทุกหน่วยรณรงค์ประสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัว ใช้ทรัพยาการน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตลอดจนเพิ่มควรามเข้ม กวดขัน ตรวจตรา เพื่อป้องกันเหตุ และเพิ่มมาตราการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดที่ฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนประสบภัยแล้ง