รพ.ตร. จัดกิจกรรม OFFICE SYNDROME “โรคยอดฮิต ของวัยทำงาน” โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด เนื่องในวันกายภาพบำบัด

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น.​ ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
จัดกิจกรรม OFFICE SYNDROME “โรคยอดฮิต ของวัยทำงาน” โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด เนื่องในวันกายภาพบำบัด

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้​และการสาธิตเกี่ยวกับการกายภาพบำบัด การบรรยายเรื่อง “OFFICE SYNDROME” พ.ต.อ.ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ นายแพทย์ (สบ 4) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ การบรรยายและสาธิต เรื่อง “การออกกำลังกายในกลุ่มอาการ OFFICE SYNDROME” โดย นายวิศรุต งามจันทราทิพย์ และน.ส.พัชรวรรณ ชูทอง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลตำรวจ การสาธิต เรื่อง “แอโรบิคในกลุ่มอาการ OFFICE SYNDROME” โดย พ.ต.ท.หญิง ปาริมา จำลองรักษ์ นักกายบำบัด (สบ 2) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ นอกจากนี้การตรวจประเมินให้คำปรึกษาและรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย เครื่องอัลตร้าซาวด์และเครื่องช็อคเวฟ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย ว่าที่ พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มพฤกษ์ นักกายภาพบำบัด (สบ 4) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและคณะ บรรกาศในงานเต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดและความสนุกสนานจากกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ☎️ 02-2076000 ต่อ 10838