ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี,พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ รอง ผบก.ฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) ที่ชุมชนวัดกล้าชอุ่ม ม.8 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พบ พ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนิน ผกก.สภ.หนองเสือ,พ.ต.ท.เอกรัตน์ ทัศเจริญ รอง ผกก.(ป.),พ.ต.ท.อำนาจ พวงสวัสดิ์ สวป.,นายบุญลือ บุญฤทธิโรจน์ ผอ.ร.ร.ชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์,นายชัยวัฒน์ เพ่งปานแย้ม ประธานชุมชน,นายภนศักดิ์ วงค์นวม ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สภ.หนองเสือ และได้มีการดำเนินการ รับฟังปัญหายาเสพติดในพื้นที่พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้มอบเงินให้แก่ผู้แทนชุมชนและข้าราชการตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่


ต่อมาเมื่อ เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.ประเวทย์ ต้นสมบูรณ์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ รอง ผบก.ฯ และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.หนองเสือ พบ พ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนิน ผกก.สภ.หนองเสือ พ.ต.ท.เอกรัตน์ ทัศเจริญ รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.สุทีป แสงนัยนา รอง ผกก.(สส.) และคณะ ทั้งนี้ พล.ต.ต.ชยุต มายาทตร์ ได้มีข้อเน้นย้ำสั่งการดังนี้

  1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ การอำนวยความสะดวกการจราจรในเส้นทางเสด็จ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่าให้บกพร่อง
  2. .ตำรวจจะต้องเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ให้ความเสมอภาค เป็นธรรม ตามกฎหมาย
  3. การยกระดับให้การบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ตามแนวทางที่ ตร.กำหนด
  4. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา หากพบปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาให้หาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น รวมทั้งดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
  5. กวดขัน ควบคุม กำกับดูแลความประพฤติของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537
  6. ให้เร่งรัดระดมกวาดล้างอาชญากรรม ให้มีผลการจับกุมอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมาย
  7. กำชับ ผกก.และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการ ต้องสามารถติดต่อได้ และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าควบคุมผู้ต้องหา อย่าให้ผู้ต้องหาควบคุมหลบหนีจากห้องควบคุมได้ และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดถือหลัก “ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำเดี๋ยวนี้ ไม่มีเดี๋ยวก่อน”
  8. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ พงส. ให้อำนวยความสะดวก ยุติธรรมแก่ประชาชน และถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัด
  9. กำชับ พงส. เรื่องสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งพนักงานอัยการ อย่าให้บกพร่อง
  10. เน้นย้ำห้ามเล่นการพนันในสถานีตำรวจ และในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ได้มอบพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ให้กับ สภ.หนองเสือ โดยมี ผกก.สภ.หนองเสือ เป็นตัวแทนรับมอบ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขอชมเชย สภ.หนองเสือ ในการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง การปรับภูมิทัศน์ตามข้อสั่งการ และความสะอาดภายใน สภ.หนองเสือ อยู่ในระดับดีมาก