ในหลวง-พระราชินีเสด็จพิธีสวนสนามเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 16.42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดพระราชฐาน ประดับยศจอมทัพไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา โดยรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุน ถึงลานสวนสนามศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีพลโท ธรรมนูญ วิถี ผู้บังคับกองผสม ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายรายงาน และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทรงตรวจพลสวนสนามพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย


การสวนสนามเทิดพระเกียรติฯ ครั้งนี้ถือเป็นการสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทหาร-ตำรวจทุกหมู่เหล่าได้ร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามารถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็น “องค์จอมทัพไทย”

ทั้งนี้ การจัดกำลังสวนสนามแบ่งออกเป็นกำลังภาคพื้น 10 กรมสวนสนาม 39 กองพัน จำนวน 6,812 นาย ประกอบด้วย และ 1 กองพันทหารม้า ประกอบด้วย 7 กรมสวนสนามเดินเท้า (กรมละ 4 กองพัน ), 2 กรมยานยนต์สวนสนาม และ 1 กองพันทหารม้า รวมถึงกำลังทางอากาศจำนวน 37 เครื่อง ประกอบด้วยหมู่บิน AU-23 บินปล่อยควันสีรูปธงชาติ ตามด้วยหมู่บินเฮริลคอปเตอร์ 4 เหล่าทัพ โดย บินหมู่ 6 และหมู่ 9 รวมถึงหมู่เครื่องบินรบ ทำการบินหมู่ 9 และ หมู่10

สำหรับยุทโธปกรณ์ที่นำมาสวนสนามในส่วนของกองทัพบก เช่น ยานเกราะล้อยาง stryker BTR-3E1 รถถัง M60A3 ปืนใหญ่ 105 มม. ,155 มม. ปตอ. 35 มม. รถบรรทุกจรวด จรวดหลายลำกล้อง รถถัง OPLOT รถถัง VT-4 กองทัพเรือ เช่น รถสะเทินน้ำสะเทินบก AAVP ยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 จรวด TOW ปืนใหญ่ 155 มม. กองทัพอากาศ เช่น เครื่องบิน F-5 ,F – 16, T-50 , Gripen JAS-39 และเฮริลคอปเตอร์ แบบ EC 725.

เมื่อกำลังพลสวนสนามเสร็จแล้ว วงดุริยางค์ได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา โดยกำลังพลสวนสนามจากทุกเหล่าทัพ และผู้ร่วมในพิธีร่วมกันร้องเพลงถวาย จากนั้น ได้มีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติจำนวน 500 นัดต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงจากพระที่นั่งชุมสายไปยังรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุน เสด็จออกจากลานสวนสนามฯ ไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร และประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ พระราชดำเนินยังพระลานพระราชวังดุสิต ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังรถพระที่นั่ง พลโท ธรรมนูญ วิถี ผู้บังคับกกองผสม กล่าวนำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ”ดังกึกก้อง

ข่าวโดย mgronline / posttoday

ภาพ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย