‘ตำรวจน้ำ’ จัดงานวันเด็ก 2563 พาเด็กๆ ลงเรือปฏิบัติการพิเศษ ล่องแม้น้ำเจ้าพระยา

วันนี้ 11 มกราคม 2563 ที่กองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.) จังหวัดสมุทรปรากร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563  เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสร้างความสุขให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้คำขวัญวันเด็ก 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวที แจกของรางวัล ทุนการศึกษามากมายให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ พร้อมทั้งได้จัดแสดงอุปกรณ์ต่างๆ ที่กองบังคับการตำรวจน้ำใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่า ชุดปฏิบัติการทางน้ำ SCUBA , เรือยาง , เรือริบ (RHIB) , และอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ มีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

นอกจากการจัดกิจกรรมภายในกองบังคับการแล้ว เจ้าหน้าที่จากกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ ได้นำเด็กและผู้ปกครองลงเรือตรวจการณ์ของตำรวจน้ำ เพื่อดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำเรือ พร้อมทั้งให้เด็กๆเยายชนลงเรือยางท้องแข็ง หรือที่รู้จักในนามว่า เรือ rhib (rigid-Hulled inflatable boat)  ซึ่งเป็นเรือที่ใช้ปฏิบัติการภารกิจสำคัญต่างๆ