ตำรวจน้ำ สัตหีบ พาเด็กๆลงเรือตรวจการณ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

วันนี้ (11 ม.ค. 2563 ) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ หน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมในวันเด็กขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชานของชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ จึงสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติขึ้น

สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ นำโดย พ.ต.ท.ฉัตรธีรพล แทนสง่า สว.ส.รน.3 กก.5 บก.รน. อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมวันเด็ก2563 ได้นำผู้ปกครองและน้องๆเยาวชนลง ‘เรือรัถยาภิบาลบัญชา 815’ เพื่อเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำประจำเรือ 815 และเที่ยวชมอ่าวสัตหีบ พร้อมให้ความด้านการอนุรักษ์ทรัพยกรทางทะเล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของตำรวจน้ำ และได้ชมวิวเรือหลวงจักรีนฤเบศรอีกด้วย

สำหรับ เรือรัถยาภิบาลบัญชา 815 เป็นเรือตรวจการณ์ Catamaran สำหรับภารกิจถวายอารักขา ถวายความปลอดภัยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งภารกิจการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความมั่นคง อำนาจอธิปไตยของชาติ ตามแนวชายแดนด้านฝั่งทะเล