7 วันอันตราย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ตายจากอุบัติเหตุสูงสุด ตร.เตรียมปรับมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว

วันที่ 3 ม.ค. 2563 ที่อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินการด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผช.ผบ.ตร. ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมในครั้งนี้้ ได้มีการสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค.2563 และได้นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาเปรียบเทียบระหว่างปีเทศกาลปีใหม่ในปี 2562 และ เทศกาลปีใหม่ปี 2563 ได้ดังนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุปี 2562 มีอุบัติเหตุสะสมรวม 3,791 ครั้ง
ปี 2563 มีอุบัติเหตุสะสมรวม 3,421 ครั้ง
ลดลง 370 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.76
โดยจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับแรกคือ
1. จังหวัดสงขลา 116 ครั้ง
2. จังหวัดเชียงใหม่ 104 ครั้ง
3. จังหวัดลำปาง 98 ครั้ง

ส่วนจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มียอดสะสมรวม 373 ราย
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.44
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด สามอันดับแรกคือ
1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 15 ราย
2. จังหวัดเชียงใหม่ 14 ราย
3. จังหวัดเชียงราย 13 ราย

จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าแอดมิทที่รพ. ยอดสะสมรวม 3,499 ราย
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 393 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.10
จังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมสูงสุดสามอันดับแรกคือ
1. จังหวัดสงขลา 121 ราย
2. จังหวัดลำปาง 106 ราย
3. จังหวัดเชียงใหม่ 104 ราย

สถิติการจับกุมดำเนินคดีใน 10 ข้อหาหลัก มีผู้ถูกจับกุม 3 ข้อหาที่มีมากที่สุดคือ
1. ไม่สวมหมวกนิรภัย สะสมรวม 397,455 คดี
2. ไม่มีใบขับขี่ สะสมรวม 355,300 คดี
3. ขับรถเร็วเกินกม.กำหนด สะสมรวม 183,632 คดี

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 นี้มี 7 จังหวัดคือ
1. จังหวัดตราด
2. จังหวัดพะเยา
3. จังหวัดภูเก็ต
4. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. จังหวัดยะลา
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดสตูล

ซึ่งจากสถิติดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่จะทำให้อุบัติเหตุลดลง รวมถึงนำปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาหารือในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดูแลประชาชนในระยะยาว ต่อไป

ข้อมูลจาก สยศ.ตร.