ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม มอบขวัญและกำลังใจให้ ตม.จว.หนองคาย และกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 31 ธ.ค.62 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางไปตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจ ติดตามและกำกับดูแล การปฏิบัติในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และได้กำชับให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ผบ.ตร. ตามวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/4055

พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ไม่ประมาท และปฏิบัติตามหลักยุทธวิธี ตรวจตราระมัดระวังการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายต่างๆ ตลอดจนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมี พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รอง ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย, พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย์ จำรัส และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อรรคเดโช รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.หนองคาย รับการตรวจเยี่ยม ณ ตม.จว.หนองคาย

ต่อมาเวลา 11.00 น. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รอง ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ออมสิน บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย เดินทางไปตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ติดตามและกำกับดูแล การปฏิบัติในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความสะดวกการจราจร ตลอดจนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และได้กำชับให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ผบ.ตร. ตามวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/4055

พร้อมทั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ไม่ประมาท และปฏิบัติตามหลักยุทธวิธี เสียสละและอดทน โดยมี ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร อาสาสมัครในพื้นที่ รับการตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจหนองสองห้อง จว.หนองคาย