ผบ.ตร.ลงพื้นที่ยะลามอบนโยบาย กำชับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันนี้ (27ธ.ค.62 ) เวลาประมาณ 10.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมตามวงรอบในพื้นที่ ภ.9 พร้อมมอบนโยบายและสิ่งของแก่หัวหน้าสถานีในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จว.สงขลา รวม 60 สถานีตำรวจ มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ร่วมรับฟังกว่า 7,090 นาย ณ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จ.ยะลา

ผบ.ตร. ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชมเชยการปฏิบัติ การทำงานในห้วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง อดทน เสียสละและ เสี่ยงภัยต่างๆตลอดเวลา พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเงินบำรุงขวัญและพระเครื่อง เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำงานแก่ข้าราชการตำรวจ

โดยกำชับการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยวในพื้นที่ ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ห้ามลา ห้ามขาด และดูแลด้านความมั่นคงในทุกมิติ บังคับใช้กฎหมายใน 10 ข้อหาหลักของการเกิดอุบัติเหตุ อาทิเช่น การดื่มไม่ขับ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม โดยการเพิ่มความเข้มงวด วงรอบความถี่ ในการออกตรวจ ทั้งจุดตรวจ จุดสกัด การตรวจค้นยานพาหนะทุกชนิดและบุคคลเป้าหมาย โดยเน้นการตรวจค้น จับกุม อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด บุคคลตามหมายจับ และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ และการออกตรวจตราพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุม ทั้งพื้นที่ ชุมชน ห้างร้าน สรรพสินค้า จุดคมนาคม หรือแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่าน

พร้อมทั้งให้ดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในการให้ทุกคนสนองต่อแนวทางพระราชกระแสห่วงใยและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยชีวิตของคนไทยทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่และต่อ ๆ ไปด้วย โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันและได้เน้นเรื่องการไม่ดื่มสุราระหว่างขับรถเป็นพิเศษ เพื่อทุกคนกลับได้อย่างปลอดภัย หากพบว่าพลขับมีการดื่มสุรานั้น จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด ติดคุกหมด โดยเจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบไปด้วย ซึ่งถือเป็นการรับผิดชอบร่วมกัน

ประกอบกับได้เน้นย้ำ ข้อสั่งการในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี ใน 6 ด้าน ได้แก่

1.การอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้เรียบร้อย วางแผนจัดการจราจรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา รถติดสะสมเส้นทางคมนาคมหลักที่จะเดินทาง ไปภาคเหนือ จะต้องวางแผนให้รอบคอบจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล มีป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เส้นทางตรงที่ระยะยาวที่ผู้ขับขี่อาจหลับใน ต้องมีจุดบริการ ให้เหมาะสม แต่ต้องไม่ถี่จนทำให้เกิดปัญหา รถติด ทุกพื้นที่ต้องเตรียมทางเลี่ยงหรือเส้นทางสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินให้เรียบร้อย และต้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง


2.เพิ่มความเข้มงานด้านการข่าว จะต้องทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกันเหตุ ประชาคมข่าวกรองต้องเกาะติดสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด จำกัดเสรีภาพ ในการเคลื่อนไหวและสร้างสถานการณ์ ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้อง ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ระมัดระวังไม่ให้ออกไปก่อเหตุนอกพื้นที่ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และทางน้ำ ต้องตั้งด่าน จุดตรวจให้ครอบคลุม ถ่ายรูปทำประวัติเพื่อเป็นการป้องปรามและ ใช้ประโยชน์ในการสืบสวน


3.ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งของราชการและเอกชนในสถานที่สำคัญทุกแห่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีความเชื่อมโยงทางยุทธวิธี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดต้องพร้อม และติดตามสิ่งผิดปกติอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ถ้าตรวจพบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยต้องรีบแจ้งให้กำลังในพื้นที่ตรวจสอบพิสูจน์ทราบโดยเร็วที่สุด ในการดำเนินการต่อวัตถุต้องสงสัยที่อาจเป็นวัตถุระเบิดต้องปฏิบัติตามยุทธวิธี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด


4.ให้ทุกหน่วยนำบทเรียนที่เกิดขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาในการวางแผนป้องกันเหตุ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ในช่วงวันหยุดยาว ทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุ บนท้องถนน การสร้างสถานการณ์ด้วยรูปแบบต่างๆ และอาชญากรรมทุกประเภทเน้นอาชญากรรม ที่เกี่ยวกับทรัพย์ และการคุมคามทางเพศ รวมทั้งการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน และการใช้อาวุธปืน อาวุธสงครามในการก่อเหตุ


5.หน่วยด้านความมั่นคงจะต้องบูรณาการแผนและการปฏิบัติให้มีความเชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน โดยการตั้งจุดตรวจร่วมหรือจุดให้บริการร่วมกัน แต่ละหน่วยก็สามารถให้บริการ ตรวจตรา ให้คำแนะนำและบังคับ ใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด


6.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยทำตัว ให้เป็นแบบอย่าง ลงพื้นที่ดูแลประชาชนและกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทุ่มเทเสียสละ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน นอกจากนี้ในการใช้รถใช้ถนน ขอให้ผู้ใช้รถอย่าขับรถเร็ว และอย่าดื่มสุราขณะขับรถ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอันจะนำไปสู่การสูญเสีย และเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

ที่มา ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.