ตร.เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่ 26 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร./ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการฯ และ พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการฯ ประชุมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. เพื่อเตรียมความพร้อม และสั่งการตำรวจทั่วประเทศในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563