โครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2562 ระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2562 ระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 62 เวลา 9.00 น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2562 ระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจโดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3), พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(4), เข้าร่วมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร.,รอง ผบก.ศพฐ. 1,4,6-7-8-9 และข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 149 นาย

และได้จัดให้มีการมีการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุและศึกษาดูงานด้านการพิสูจน์หลักฐานโดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง จากนั้น เวลา 13.00 น. ศึกษาดูงานทะเบียนประวัติอาชญากร และกล่าวรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา แล้วรับฟังนโยบายของหน่วย ณ ชั้น 13 อาคารทะเบียนประวัติและอาชญากร

สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ เป็นหน่วยสนับสนุนสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจพิสูจน์หลักฐาน การทะเบียนประวัติอาชญากร มีหน่วยงานครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทำการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนพนักงานสอบสวนให้มีพยานหลักฐานในการดำเนินจับกุมผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ มีหน่วยงานที่มี ที่ตั้งในส่วนกลางได้แก่ กองบังคับการอำนวยการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กองทะเบียนประวัติอาชญากร สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด และหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคได้แก่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 พิสูจน์หลักฐานจังหวัด 66 จังหวัด

วิสัยทัศน์สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ เป็นหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐาน นิติวิทยาศาสตร์และทะเบียนประวัติอาชญากรที่มีมาตรฐานสากลของกระบวนการยุติธรรม
โดยมีค่านิยมหลักขององค์กร เป็นหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ด้านพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการตำรวจ ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีระเบียบมาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการคดีอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรม สมัยใหม่ มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม