หลักสูตรการบริหารเหตุวิกฤตกรณีมือปืนยิงกราด ASIM เพิ่มทักษะยุทธวิธีสายตรวจตำรวจ รุ่นที่ 17 (บช.น.)

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดให้มีการฝึกตามโครงการฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ หลักสูตรการบริหารเหตุวิกฤตกรณีมือปืนยิงกราด ASIM (active shooter incident management) รุ่นที่ 17 (บก.น.7) ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจตรี สำราญ นวลมา (จักรินทร์ 1) ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ในฐานะผู้อำนวยการฝึก โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ หลักสูตรการบริหารเหตุวิกฤตกรณีมือปืนยิงกราด ASIM (active shooter incident management) โดยมี พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผู้กำกับการสายตรวจ 191 พร้อมข้าราชการตำรวจกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เป็นผู้ฝึกสอน ถ่ายทอดความรุ้ความสามรถให้กับผุ้เข้าฝึก ASIM

พ.ต.อ.ปิยรัช กล่าวว่า สำหรับการฝึก ASIM จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำสถานีตำรวจในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพราะเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำสถานีตำรวจต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าถึงที่เกิดเหตุ จึงสมควรที่จะมีการฝึก เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการแก้ไขสถานการณ์ การเผชิญเหตุ ระดับการใช้กำลัง (use of force) ตามคู่มือสายตรวจ และยุทธวิธีตำรวจ พ.ศ.2561 และที่เป็นรูปแบบที่เป็นสากล เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่สถานการณ์การจับตัวประกัน สถานการณ์คนร้ายยิงกราด จนไปถึงสถานการณ์การก่อร้ายเต็มรูปแบบ โดยมีการฝึกทั้งสิ้น 22 รุ่น ที่ผ่านมาได้ดำเนินการฝึกไปแล้วตั้งแต่ บก.น. 1- 6 และยังคงเหลือ บก.น. 7-9 (ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี) และเมื่อมีการฝึกเสร็จสิ้นแล้วจะมีการลงพื้นที่เพื่อดูผลการฝึก และการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สายตรวจในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึก ASIM ในแต่ละรุ่นของแต่ละ บก.น. จะนำความรู้ทักษะต่างๆที่ได้รับไปฝึกจากสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191 ไปฝึกฝนให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำสถานีตำรวจของตน เพื่อนำยุทธวิธีที่ได้รับการฝึกไปใช้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ