นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 23 ธ.ค. 62 เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม./ประธาน ก.ตร. เป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

ภาพโดย สารนิเทศ ตร.