Police TV

สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ออกอากาศทางดาวเทียมไทยคม 5
โดยใช้คลื่นความถี่อยู่ที่ 3718
Symbol rate : 1600 , Polarization : vertical.
ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน
ดำเนินการผลิตรายการโดยบริษัท UCI Media จำกัด

เนื้อหารายการโดยรวมจะมีทั้งข่าวข้อเท็จจริง ข่าวการเมือง
ข่าวอาชญากรรม การรายงานการจราจร พระราชกรณียกิจ
ตลอดจนการเผยแพร่การทำงานของตำรวจให้ประชาชนได้
รับทราบในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงรายการบันเทิงที่จะ
ให้ทั้งสาระและความสนุกสนานแก่ผู้รับชม

ดูรายการย้อนหลัง
News
** ท่านสามารถรับชมได้ในระบบ C Band ไทยคม 5 โดยปรับ frequency : 3718 Symborate rate : 1600 Polarization : vertical...   ** ท่านสามารถรับชมผ่านทางกล่องสัญญาณ PSI ช่อง 172
TV Programsee all
รายการที่ นำเสนอการทำงานของตำรวจ ในการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด อ่านต่อ
ทันข่าว ทันทุกเหตุการณ์ ทันทุกความเคลื่อนไหวในวงการตำรวจ
อ่านต่อ
เรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดถือว่าเป็น
ภัยต่อสังคมและกลุ่มเยาวชน
อ่านต่อ
ภาพข่าว ปปส.
ภาพข่าว ปปส.
Schedule see all
Time Program
07.30 - 08.00
ใต้ร่มใบบุญ
08.00 - 08.30
สารคดีแผ่นดินมิตรภาพ
08.30 - 09.00
Police News
09.00 - 09.30
I like/แม่บ้าน
09.30 - 10.00
ดนตรีประดับดาว
10.00- 11.00
D.A.R.E.Thailand
11.00 - 13.00
สารคดี My King ของเรา
13.00 - 13.30
Police News
แนะนํารายการ
รายการฟิตร่างกายสไตล์
ตำรวจอ่านต่อ
รายการเกร็ดความรู้
อ่านต่อ
รายการดนตรีประดับดาว
อ่านต่อ
รายการกิจกรรมของแม่บ้าน
ตำรวจ เพื่อสังคม อ่านต่อ
พิธีกรPoliceTV
Social Network