Police TV

สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ออกอากาศทางดาวเทียมไทยคม 5
โดยใช้คลื่นความถี่อยู่ที่ 3718
Symbol rate : 1600 , Polarization : vertical.
ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน
ดำเนินการผลิตรายการโดยบริษัท UCI Media จำกัด

เนื้อหารายการโดยรวมจะมีทั้งข่าวข้อเท็จจริง ข่าวการเมือง
ข่าวอาชญากรรม การรายงานการจราจร พระราชกรณียกิจ
ตลอดจนการเผยแพร่การทำงานของตำรวจให้ประชาชนได้
รับทราบในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงรายการบันเทิงที่จะ
ให้ทั้งสาระและความสนุกสนานแก่ผู้รับชม

รายการ PoliceTV
News
** ท่านสามารถรับชมได้ในระบบ C Band ไทยคม 5 โดยปรับ frequency : 3718 Symborate rate : 1600 Polarization : vertical...   ** ท่านสามารถรับชมผ่านทางกล่องสัญญาณ PSI ช่อง203 , GMMZ ช่อง74 , DYNATSAT ช่อง68
TV Programsee all
รายการที่ นำเสนอการทำงานของตำรวจ ในการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด อ่านต่อ ดูรายการย้อนหลัง
ทันข่าว ทันทุกเหตุการณ์ ทันทุกความเคลื่อนไหวในวงการตำรวจ
อ่านต่อ ดูรายการย้อนหลัง
เรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดถือว่าเป็น
ภัยต่อสังคมและกลุ่มเยาวชน
อ่านต่อ ดูรายการย้อนหลัง
ภาพข่าว ปปส.

ภาพข่าว ปปส.ภาพข่าว ปปส.

ภาพข่าว ปปส.ภาพข่าว ปปส.

Schedule see all
Time Program
07.30 - 08.00
ใต้ร่มใบบุญ
08.00 - 08.30
สารคดีแผ่นดินมิตรภาพ
08.30 - 09.00
Police News
09.00 - 09.30
I like/แม่บ้าน
09.30 - 10.00
ดนตรีประดับดาว
10.00- 11.00
D.A.R.E.Thailand
11.00 - 13.00
สารคดี My King ของเรา
13.00 - 13.30
Police News
POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

พิธีกรPoliceTV
Social Network